Kontakt dinTANDLÆGE

Alle henvendelser til dinTANDLÆGE bedes rettet til Sekretariatet:

dinTANDLÆGE fmba
Strandvejen 19, 2. 
8400 Ebeltoft 
Tlf. 70 22 10 18 
E-mail: info@dintandlaege.dk

;