Pressekontakt hos dinTANDLÆGE

Alle henvendelser til dinTANDLÆGE bedes rettet til Sekretariatet:

dinTANDLÆGE fmba
Strandvejen 19,2.
8400 Ebeltoft
Tlf. 70 22 10 18
E-mail: info@dintandlaege.dk

Sekretariatschef Jan Pedersen 
E-mail: jan@dintandlaege.dk